Hippo Campus

De Kembo Hippo Campus is ons kenniscentrum. Het is opgericht om samen met medewerkers, klanten, gebruikers en andere belanghebbenden kennis op te doen en te delen.

De hippocampus is een gebied dat diep in de hersenen ligt met min of meer de vorm van en zeepaardje (hippo=paard). Dit gebied speelt een grote rol bij het leren en bij het lange termijn geheugen. Het is een soort sorteerplaats voor het geheugen waar belangrijke gebeurtenissen geselecteerd worden om te bewaren. Ook is de hippocampus betrokken bij het herkennen van nieuwe dingen en bij ruimtelijke verhoudingen.

 

De Hippo verwijst ook naar Hippocrates: de vader van de geneeskunde die zijn studenten keer op keer voorhield dat het doel van kennis niet is de wereld te veranderen, maar veel meer het evenwicht te herstellen op dat de dingen in hun oorspronkelijke vorm terugkeren.

 

Campus betekent in het Latijn “open ruimte” of “veld”. In het Nederlands kennen we het beter als aanduiding voor een universiteitsterrein waarop woningen en voorzieningen voor zowel docenten als studenten aanwezig zijn. In Vlaanderen wordt de term campus ook gebruikt als “locatie waar opleidingen gegeven worden”.

 

De Kembo Hippo Campus heeft drie keer plaatsgevonden. De ideeën ontstaan tijdens deze sessies zijn samengevat in drie Gouden Boekjes:

Ruimte brein schoonheid

het nieuwe zorgen

oorzaak & gevolg